שר הפנים

גם בממשלה יודעים שפלאפל אוכלים רק בפלאפל נתניה!